شرایط بازگشت کالا

همه ی تلاش ما در ناسیما این است که کالای خریداری شده در شرایط مطلوب به دست شما برسد، با این وجود ممکن است پس از خرید به هر دلیلی تصمیم به بازگرداندن کالا بگیرید. ما این امکان را برای شما در نظر گرفته ایم که با آسودگی خاطر در مدت ۷ روز بعد از دریافت کالا، برای بازگرداندن آن اقدام کنید.

شما میتوانید درخواست مرجوعی خود را تا ۷ روز برای کالای سالم و برای کالا آسیب دیده تا ۲۴ ساعت پس از تحویل کالا به ما اعلام کنید.

اگر از خرید خود بعد از تحویل کالا منصرف شوم میتوانم آن را برگردانم؟

بله . حداکثر تا ۷ روز انصراف خود را براساس رویه های مرجوعی اطلاع دهید. لازم به ذکر است انصراف از خرید فقط در صورتی مورد قبول واقع می شود که کالا در شرایط اولیه و بدون باز شدن بسته بندی به فروشگاه ارجاع داده شود. ضمنا هزینه بازگشت کالا از خریدار به فروشنده در این حالت به عهده خریدار می باشد.

چطور درخواست خود را جهت بازگرداندن کالا (مرجوعی کالا) به شما اطلاع دهم؟

شما می توانید از صفحه تماس با ما درخواست خود را به ما اطلاع دهید.